Home  • Foto’s

 


Er zijn mensen die hun leven zien als een reis. Tijdens
die reis ervaren ze momenten van geluk, blijdschap,
teleurstelling en verdriet. Ze weten dat ze deze 'oude'
momenten weer los zullen laten. En terwijl ze het oude
achter zich laten zijn ze zich bewust dat ze bevangen
kunnen worden door een gevoel van angst en onzekerheid
voor wat komen gaat.

Toch weerhoudt ze dat niet om verder te reizen want ze
hebben geleerd dat het spannend en opwindend kan zijn
zelfs als je nog niet weet wat er op je afkomt. Door hun
opgedane ervaring en levenshouding hebben ze zich
ontwikkeld en durven ze met open hart verder te reizen.

De ruimte en vrijheid die ze zichzelf hebben toegestaan
heeft hun geluk gebracht. En hun geluk delen ze nu met
iedereen die ze ontmoeten. Daarom blijven ze verder
reizen in het besef dat er telkens iets nieuws kan groeien
wanneer je afscheid neemt van het oude.