Home  • Over Motiv  • Training  • Coaching  • Contact  
   


   
 

Medici

 

 

                                      Vorige

 

Je geeft niet alleen zorg. Je bent zorg. Door je houding.

In het zorgproces van de patiënt is niet alleen jouw vakkennis van belang. Het is ook van belang wie jij bent als mens en hoe je met jezelf omgaat. Juist in in dit vakgebied omdat van jou wordt verwacht dat je 'weet hoe te handelen' als professional. Dat je betrokken en empathisch bent. Hierdoor voelt de patiënt zich serieus genomen en gesteund in zijn onzekerheden. Door je bewust te worden van je doen en laten, kun je op een menslievende manier patiënten steunen bij het omgaan met hun ziekte en met de gevolgen van een behandeling.

Zorproces
Niet zelden kom je in situaties waarin je uitslagen van onderzoeken vertelt, een ernstige ziekte vaststelt of dat je moet kiezen tussen het vertellen van de waarheid en het geven van hoop aan de patiënt. Worstel jij dan wel eens met vragen als; Geef ik mijn patiënt voldoende inzicht in wat er aan de hand is? Leg ik mijn patiënt helder uit wat ik doe en waarom? Ben ik werkelijk betrokken bij mijn patiënt totdat het zorgproces voorbij is of ik laat mij te veel leiden door tijdsdruk?

In de training ga je onderzoeken hoe je jouw kwaliteiten inzet. Je krijgt inzicht in je verbale en non-verbale communicatie en je leert een boodschap efficiënt en op een meer empathische manier over te brengen.

Persoonlijk proces
Tijdens je werk voer je allerlei onderzoeken uit maar wat betekenen de praktische ervaringen voor jou persoonlijk en hoe geef je dat een plek? Hoe ga je om met vervelende gebeurtenissen waar je zelf deel van uit maakt? Hoe ga je om met jouw eigen onzekerheden en met weerstand? Meestal zal het je lukken hier mee om te gaan. Soms gaat dit echter wat minder makkelijk. Je kunt jezelf dan voorbij lopen en dat is doorgaans zeer onbevredigend.

Ook wordt in de klinische hiërarchische setting waarin jij werkt van je verwacht dat je autonoom blijft handelen. Maar hoe doe je dat? Hoe toets jij je eigen gedrag en hoe stuur je dat bij? Hoe kom jij tot de 'juiste' beslissingen? Allemaal vragen waar we bij gaan stilstaan. Er is volop ruimte om je eigen persoonlijke praktijkervaringen in te brengen, waarbij je in een plezierige en open sfeer vanuit een ander perspectief naar jezelf gaat kijken. Je ontdekt wat er nodig is om ontspannen aanwezig te zijn in je praktijk en je leert helder waar te nemen wat het moment van je vraagt.

Wat is het resultaat?
Door op deze wijze met zelfreflectie bezig te zijn, ben je nog beter in staat om in uiteenlopende situaties contact te houden met jezelf en de ander. Ook zul je meer weten aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt in het zorgproces. Als je op deze manier kan leven en werken sterkt het je zelfvertrouwen en zul je met enthousiasme en inspiratie je beroep uitoefenen. Door je positieve en professionele beroepsuitstraling weet je een warm vertrouwen bij je patiënten op te wekken.

 

 
 
  © Motiv 2004-2013 - Alle rechten voorbehouden | contact | disclaimer